เกรดของรังนก | KP Pure Bird's Nest

เกรดของรังนก

รังนกสะอาด พร้อมตุ๋น มีหลายเกรด สามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ

ร้านเคพีเพียว จะแบ่งได้เป็น 8 ประเภทหลักๆ

 1. รังจิกแห้ง รังเกรดพรีเมี่ยม จะเป็นรังนกที่ยังคงทรงรูปถ้วยตามธรรมชาติ ทำความสะอาดอย่างประณีตที่สุด โดยแยกท้องรังซึ่งเป็นเศษรังชิ้นเล็กๆออกไปจากตัวรัง ทำให้เนื้อรังนกมีลักษณะเป็นเส้นแน่นๆ
 2. รังหยิบขน จะเป็นรังนกที่ยังคงทรงรูปถ้วยตามธรรมชาติ ทำความสะอาดอย่างประณีตที่สุด โดยยังคงท้องรังไว้ ทำให้ได้เป็นรังนกทรงสมบูรณ์ทั้งรัง มีลักษณะเนื้อรังนกที่เป็นเส้นสวยงาม และมีเนื้อรังเยอะ
 3. รังทรงปลาหมึก หรือรังมุม จะเป็นรังนกที่ยังคงรูปตามธรรมชาติ แต่ทรงจะไม่ได้เป็นถ้วยสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งนกทำรังตามขอบมุม จึงได้รังนกออกมาเป็นทรงสามเหลี่ยม และ ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
 4. รังทรงบิสกิต และรังทรงคุ้กกี้ จะเป็นรังนกที่ทำความสะอาดแบบสลายรัง แล้วนำมาขึ้นโมลใหม่ ทำให้ได้รังนกที่สะอาด 100% สามารถล้างขนเล็กๆออกไปได้หมด โดยรังบิสกิตจะมีเส้นรังที่สวยงามอยู่ด้านบนเนื้อรัง ส่วนรังคุ้กกี้จะเป็นรังชิ้นเล็กๆมาประกอบเป็นทรงรัง
 5. ขารัง จะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ปลายสุดของรังนก เป็นจุดที่ยึดเกาะกับผนัง จึงมีลักษณะเป็นชิ้นๆ แข็งกว่าส่วนอื่น เมื่อนำไปตุ๋นจะต้องแช่น้ำทิ้งไว้นานกว่ารังนกชนิดอื่น แต่เนื้อจะเกาะกันแน่นกว่า เมื่อตุ๋นออกมาแล้วจะเห็นเป็นเนื้อรังแน่นๆ เต็มๆถ้วย
 6. เศษรัง จะเป็นเศษรังนกนำมาทำความสะอาด
 7. รังนกแผ่น และ รังนกก้อน จะนำเส้นรังนกมาทำเป็นแผ่นบางๆ หรือเป็นก้อนที่มีลักษณะบาง ทำให้สามารถตุ๋นในไมโครเวฟได้ ใช้เวลาตุ๋นรวดเร็วและสะดวกกว่ารังนกแบบอื่นๆ
 8. รังเปียก จะเป็นรังนกที่ทำความสะอาดแบบสลายรัง เพื่อนำขนเล็กๆออกให้หมด แล้วบรรจุในถุงซีลปิดสนิทในขณะที่รังนกยังเปียกอยู่ ลูกค้าสามารถนำไปตุ๋นหรือไปทำขนมได้เลย โดยที่ไม่ต้องแช่น้ำ แต่จะต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซ

รังทรงธรรมชาติ จะแบ่งตามไซต์ ได้ดังนี้

 • เกรด A จะเป็นไซต์เล็กสุด ขนาดความสูงของรังจะประมาณ 3 – 3.5 เซนติเมตร
 • เกรด AA จะเป็นไซต์กลาง ขนาดความสูงของรังจะประมาณ 3.5 – 4 เซนติเมตร
 • เกรด AAA จะเป็นไซต์กลางค่อนไปทางไซต์ใหญ่ ขนาดความสูงของรังจะประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร
 • เกรด AAAA จะเป็นไซต์ใหญ่ ขนาดความสูงของรังจะประมาณ 4.5 – 5 เซนติเมตร
 • เกรด AAAAA จะเป็นไซต์ใหญ่พิเศษ ขนาดความสูงของรังจะประมาณ 5 – 5.5 เซนติเมตร